Dead.Rising.Endgame.2016.720p.10bit.BluRay.6CH.x265.HEVC-PSA

资源名称:

Dead.Rising.Endgame.2016.720p.10bit.BluRay.6CH.x265.HEVC-PSA

资源信息:

Hash值:0a8bb597515f0266616445d48db87ffe12477c2b

收录时间:6月前

文件大小:761.48 MB

活跃热度:11

磁力下载:磁力链接 magnet:?xt=urn:btih:0a8bb597515f0266616445d48db87ffe12477c2b

迅雷下载:迅雷链接 thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOjBhOGJiNTk3NTE...

关键词:

Dead Rising Endgame 2016 720p 10bit BluRay 6CH x265 HEVC PSA

资源列表:

Dead.Rising.Endgame.2016.720p.10bit.BluRay.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 748.40 MB

Dead.Rising.Endgame.2016.720p.10bit.BluRay.6CH.sample.mkv 13.08 MB

PSArips.txt 1 KB

友情提示

不想下载?试试:百度云播放!

亲,你造吗?将网页分享给您的基友,下载的人越多速度越快哦!

推荐使用BitComet, 下载成功率更高!(仅仅只需要把磁力链接复制到BitComet即可).

 

HTTP/1.1 502 Bad Gateway Content-Type: text/html Connection: close Content-Length: 293 Date: Tue, 30 May 2017 17:23:46 GMT X-Via: 1.1 ch12n1 (random:21442 Fikker/Webcache/3.7.2) 502 Bad Gateway

502 Bad Gateway - Cann't Connect To Upstream Server By SSL Read

Server: ch12n1
Date: 2017-05-30 17:23:46

Fikker/Webcache/3.7.2